Historia

„Dawno dawno temu…”

tak zaczynają się najpiękniejsze baśnie i legendy, jednak ta historia wydarzyła się naprawdę, a miejsce wciąż pozostaje tajemnicze i intrygujące.

Dwa przenikające się odrębne światy, jedno miejsce…

Burzliwe dzieje, książęta piastowscy, nazistowscy politycy, zniszczenia i wojny. Jednocześnie sielankowa wioska wyjęta z kart pamiętników romantycznych pisarzy, spokojne bazaltowe wzgórze, urokliwy krajobraz, malownicza sceneria oraz piękna budowla na szczycie rajskiego wzniesienia. W tle magicznego pejzażu przemyka historia tajemniczych skrytek i niepowtarzalny klimat.

Nieodkryta i intrygująca twierdza skarbów

Pierwsze wzmianki o Zamku Grodziec pojawiły się w 1155 roku i pochodzą z bulli papieża Hadriana IV. Dwadzieścia lat później Książę Bolesław Wysoki wystawił przywileje Cystersom z Lubiąża. Oprócz wzmianek z XIII wieku, dotyczących dwóch kasztelanów grodu, niewiele wiadomo o losach zamku, który w tamtym okresie był drewniany. Henryk Brodaty, zastąpił drewnianą budowlę murowaną, a ta na przestrzeni wieków była systematycznie rozbudowywana.

Burzliwe dzieje Zamku Grodziec

Okres wojen husyckich bardzo doświadczył gród. Zdobyty i pogwałcony wojnami zamek, został splądrowany i zniszczony. W 1470 roku Zamek Grodziec został odkupiony przez legnickiego księcia Fryderyka I. Sprowadził do Grodźca murarskich mistrzów z Legnicy, Wrocławia i Görlitz, którym zawdzięczamy dzisiejszy układ przestrzenny budowli. Za czasów Fryderyka II – syna Fryderyka I – Grodziec stał się jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku.

Wojna 30-letnia

Po wybuchu wojny zwalczające się wojska przemierzały ziemię śląską, pustosząc miasta i wsie. Zamek Grodziec stał się schronieniem dla mieszkańców poszukujących bezpiecznej przestrzeni dla swojego dobytku. Budowlę konsekwentnie wzmacniano, jednak finanse nie pozwoliły na realizację wszystkich planów. Konsekwencją tego było zdobycie i zniszczenie Zamku Grodziec przez wojska księcia Albrechta Wallensteina. Według różnych źródeł zdobycie warowni było efektem zdrady. Czyjej? Tutaj nie ma spójnej wersji. Wiemy jedynie, że skala zniszczeń była ogromna, a warownia straciła swoją militarną wartość.

Próby odbudowania grodu

XVII i XVIII- wieczne próby odbudowania Grodźca nie zakończyły się sukcesem. Dopiero w roku 1800, kiedy właścicielem dóbr został książę Rzeszy Jan Henryk VI von Hochberg, podjęto efektywne prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne. Starania przerwała kampania napoleońska, jednak bez większego wpływu na zakres prac.

Mimo że zniszczony donżon i palatium nie zostały odbudowane, w latach 30’ XIX wieku Zamek Grodziec stał się turystyczną wizytówką i uchodził za pierwszy w Europie zabytek, który przystosowano do turystycznych celów.

Kolejne lata dla Zamku Grodziec nie były łaskawe. Wojny napoleońskie, zwalczające się kozackie, pruskie i francuskie oddziały, zacięte walki, aż w końcu nowy właściciel  i kolejne próby odbudowania zamku. W 1926 roku nazistowski polityk Herbert von Dirkens staje się kolejnym właścicielem majątku.

Lata powojenne

W 1945 roku Zamek Grodziec ulega dewastacji. Skala zniszczeń nie objęła całego zespołu zamkowego, skradziono jednak zabytkowe zbiory, spalono dachy. Zamek Grodziec stał opustoszały aż do 1959 roku, wtedy rozpoczęto prace porządkowe. Rekonstruowano elementy architektoniczne, które uległy zniszczeniom i kradzieży.

W tle wyjątkowa historia, skarby Ossolineum i tajemnice

Aktualnie zamek znajduje się pod opieką Gminy Zagrodno. Od lat odbywają się tutaj imprezy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Słynny Turniej Rycerski, Święto Wina i Miodu Pitnego, Święto Pieśni co roku przyciągają tysiące turystów. Zamek Grodziec stał się również ulubieńcem producentów filmowych.

To jednak nie wszystko co można powiedzieć o tym wyjątkowym miejscu. Sama Gmina Zagrodno wciąż pozostaje tajemnicza i nieodkryta. To właśnie tutaj udało się odnaleźć cenne świadectwa historii polskiej kultury…